Karum Madencilik / Big-Bag Dolum Sistemi

Karum Madencilik / Big-Bag Dolum Sistemi

Big-bag dolum makinası genelde 900 * 900 * 1300 mm ebatlı Mulox tipi (Ekte resmi takdim edilmiştir) Türkiye’de imal edilmekte olan (single-trip) tek taraflı sevke veya (multi-trip) çoklu doldurma ve boşaltmaya uygun torbaları doldurmak için tasarlanmış ve dizayn edilmiştir.

Sistem arabaları büyütülmeye ve küçültülmeye müsait konstrüksiyonda olup daha küçük ebatlı torbaların kullanılmasına müsaittir.  Araba tabanı yükseltilip alçaltılabileceği gibi kolon bölümünde alçaltılıp yükseltilmeye müsaittir ve böylece torba ebat değişikliğine uygun dizayndadır.

Arabalar torbaların 4 adet vinç kaldırma kolonunun ikişerli olarak birer adet demir bar üzerine geçirilerek U kanalı içine yerleştirilebilmesi için keza dolu torbanın barlarla birlikte fork lift tarafından arabadan alınmasına müsaade edecek yapıda dizayn edilmiş olup 4 grup troley sistemi ile I Profil ray üzerinde hareketlidir.

Troley çif t mafsallı imal edilerek yük vektörünün devamlı düşeyde kalmasını temin ederler.  Her troylerde 4 adet rulmanlı makara mevcut olup itme ve özellikle çekmede rahatlık ve az güç sarfı temin edilmiştir.

Sistemde 2 adet araba grubu mevcuttur.

Birinci arabaya torba bağlama hazırlığı yapılarak dolum tartım sistemine doğru I ray üzerinde itilerek sürülür.  Dolum işlemi operatör tarafında başlatılır.  Dolum bittiğinde araba geldiği bölüme itilirken diğer bölümde hazırlanmış olan torbalı boş araba dolum tartım boğazına itilir ve dolum başlatılır.  Bu esnada dolu torba fork liflerce alınır ve yerine yeni boş torba hazırlanır.  Böylece sağdan ve soldan devamlı beslenerek dolum sistemi çalıştırılır.

Dolum kafasının altındaki araba ortalama 90 saniyede işlemleri tamamlanarak tartılarak doldurulmaktadır.  Dolayısıyla makina kapasitesine tesir eden en mühim unsur dolu torbanın alınması ve yeni torbanın araba üzerinde hazırlanmasıdır.  Bu işlemlerin hızlandırılması ile makina kapasitesi arttırılabilmektedir.

Baştaş / Big-Bag Dolum Sistemi

Baştaş / Big-Bag Dolum Sistemi

Bu işlemler personelin yeterli, fork liftlerin kısa mesafede çalıştırılabilmesi (stok yeri uzak ise fork lift sayısı arttırılmalıdır) ve personelin işe alışması ile gittikçe hızlanan bir tempoya erişebilmektedir.  Bu ölü zamanın azaltılması için sistem 2 eşdeğer arabalı sistem olarak dizayn ve imal edilmiştir ve dolum zamanı 90 sn olmasına rağmen saatte başlangıçta 20 torba gelişmiş ve yeterli işçi ve fork lift sayısı ile, kısa fork lift taşıma mesafesi ile 28 torba/saat’e kadar makina başına dolum yapılabilmektedir.

Başlangıç ortalama dolum kapasitesi 3 dakikalık aralar ile 1,5 tonluk torbada 30 ton/saat kabul edilmeli yukarıda saydığımız tedbirler ile dolum kapasitesi ortalama 37.5 – 40 ton/saat’e kadar çıkabilmektedir.

Ihracat standartlarına uygun şartlar dolayısıyla jüt ana taşıyıcı torbalar içinde 300 mikron kalınlığında plastikten ikinci bir torba mevcuttur ve bu torba alttan bağlıdır.  Üst ağzı açık olarak jüt torbanın üst boğazındaki ø 32 cm çapında yaklaşık 400 mm boyundaki dolum boğazı içinden dışarı çıkarılır.  Bu plastikten torba özel olarak belirli şekilde katlanmış olarak jüt torba içine yerleştirilmiştir (plastik torba denizdeki rutubet için şarttır).

Dolum boğazına aniden toz çimento yüklenmesi halinde katlar açılmamakta ve plastik torba yırtılmaktadır (buda nakliyede rutubet almasına sebep olmakta ve alıcı tarafından red sebebi ortaya çıkmaktadır).

Sistem dizaynında bu husus dikkate alınmış ve dolum başlamadan önce yüksek basınçlı bir fan marifeti ile iç plastik torbanın şişirilerek katlarının açılması temin edilmiş böylece iç torba yırtılmaları önlenmiştir.

Sistem çalışması şöyledir:

Dolum kafası çift cidarlı olup iç kısım tartıma girmezken dış kısım torba ağıza basar veya bağlanır ve tartıma dahildir.  Dış kısmın inme ve kalkması işlemi 2 adet pnömatik piston marifeti ile gerçekleştirilir.  Bu kafanın pnömatik olarak el kumanda klapesi ile aşağı indirilmesi ile dolum saykılı başlar.

Sabit dolum kafası ile hareketli dolum kafası arasına bağlı bulunan bir kanalla fan bağlantısı ve aynı zamanda toz filitre bağlantısı yapılmıştır.

Sistemde bağlantı kanalları arasında 2 adet yine pnömatik çalışan klape mevcuttur.  Kafanın aşağı indirilmesini takiben otomatıik olarak fan klapesi açılır.  Filitre klapesi kapanır.  Yüksek basınçlı fan çalışmaya başlar ve 2 kafa arasından geçerek torbayı şişirir.  Şişirme işlemi 10 sn ile 15 sn arasında ayarlanır ve otomatik olarak fan durur.

  • Fanın durması ile fan klapesi kapanır,
  • Filitre klapesi açılır, klapenin açılması ile,
  • Giyotin klape yüksek güçlü ve yastıklı pnömatik piston tarafından açılır,
  • Açılma ile yüksek hızlı vidalı konveyör çalışmaya başlayarak dolumu gerçekleştirir,
  • Bu esnada meydana gelen tozuma filitre klapesi açık olduğundan tatlı bir emişle emilerek çevre kirliliği önlenir.
Karum Madencilik / Big-Bag Dolum Sistemi

Karum Madencilik / Big-Bag Dolum Sistemi

Bu sistem sayesinde torba yırtılmadan dolum gerçekleştirilebilmektedir.

Dolum vidalı konveyörü ø 300 çapında tam kapalı ve yüksek aşınma mukavemetlidir.  Yatakları rulmanlı olup mil girişleri salmastralıdır.  Tahrik redüktör – kayış kasnak – çift devirli – elektrik motoru şeklinde aranje edilmiştir.

Vidalı konveyör direkt çimento bunkeri altına yerleştirilmiş olup giriş hatveleri ile nakil hatveleri farklıdır.  Böylece bunker altından devamlı intikasız boşaltma temin edilmiştir.

Normal dolumda yüksek güç ve yüksek devir devreder. Elektronik tartım grubunun ayar değeri olan mesela 1400 Kg’da gelen elektronik sinyal ile otomatik olarak düşük hız ve düşük güçte çalışmaya geçer, böylece nihai dolum hassasiyeti temin edilir.

Elektronik devreden gelen ikinci ve nihai dolum seviyesine erişildiğini belirten sinyal ile dolum işlemi veya vidalı konveyör stop eder.

  • Aynı anda giyontin klape ani kapanarak torbaya istenmeyen mal kaçaklarını önler.
  • Elektronik sistem iç prosesine devam ederek tartım kontrol eder ve dolumun bittiğini alarm çıkararak operatöre bildirir.
  • Operatör el kumanda pnömatik valf kolunu yukarı kaldırarak kafayı yukarı çeker ve arabanın boş hazneye gitmesi için düğmeye basar arabayı dolum kafasından uzaklaştırır.
  • Yeni hazır araba diğer taraftan düğmeye basarak dolum tartım kafası altına alınır ve pnömatik el kolu aşağı çekilerek yeni bir dolum saykılı başlatılır.

 İşlem böyle devam eder.